Vítejte na studijních stránkách

E-learningový portál na bázi open source Moodle je určen především pro studenty, žáky a event. další učitele naší školy.

Jeho uživatelé zde mohou nalézt nejčastěji výpisky z probraného učiva, zadání domácích úkolů i cestu k jejich odevzdání v elektronické formě, avíza akcí a událostí v konkrétním předmětu i mimo něj, blogy, chat, diskuse, dotazníky, ankety, průzkumy a v neposlední řadě i multimediální obsah, který doplňuje zábavnější formou aktuální učivo. Méně často se tu mohou setkávat i s cvičnými testy, wiki a klasifikací.

K čemu je to dobré? Jednak se tím výrazně snižuje potřeba učebnic a dalších drahých pomůcek. A jednak i nemocný student může mít bez toho, aby pracně sháněl potřebné informace a materiály u svých zdravých spolužáků, přehled o tom, co zameškal, a to v reálném čase.

Neregistrovaným návštěvníkům není prohlížení stránek umožňováno.

Varování: Na veškerý obsah těchto stránek se vztahují autorská práva. Než začnete tyto stránky používat, věnujte pozornost zásadám jejich používání (tzv. site policy). Jejich porušením se totiž vystavujete riziku, že vám bude registrace dočasně nebo trvale zrušena. Tak to laskavě nepodceňujte.

Upozornění: Nárok na užívání těchto stránek není ani součástí smluvního vztahu mezi školou a žákem (resp. jeho zákonným zástupcem), ani nevyplývá z právních předpisů obecné povahy, a proto je nevymahatelný. Odepření přístupu na tyto stránky tedy nelze považovat za odepření či omezení přístupu ke vzdělávání.

Registrovaní uživatelé mohou vznášet náměty a připomínky k provozu těchto stránek. Za každý podnět budeme velmi rádi.

Základem úspěchu při vašem studiu je navštěvovat tyto stránky denně, aby vám něco neuniklo a věděli jste o všem.