Ústní zkouška z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky 2020

ZDE najdete Katalog požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020. O co jde? Je to přehled znalostí, které pro vás vyžadují u maturitní zkoušky z českého jazyka.

Přesně podle platných právních norem zveřejnila 30. 9. 2019 škola na svých internetových stránkách Školní seznam literárních děl. Najdete jej ZDE a je platný pro všechny maturitní třídy denního i dálkového studia ve školním roce 2019/2020. Lze předpokládat, že v dalších školních letech bude seznam shodný nebo velmi podobný.

Jak ze seznamu vybírat? Takhle:


POZOR! Od jednoho autora si lze vybrat max. 2 literární díla!


Jak vypracovat vlastní seznam literárních děl k maturitní zkoušce?

ZDE si stáhněte formulář ve formátu MS Excel. Ten jednoduše na svém počítači vyplníte (jen šedá pole) a oboustranně vytisknete. Při otevírání souboru na svém PC povolte změny i makra (bude-li se vás na to váš program ptát). 

Formulář je zařízen tak, že když cokoliv uděláte špatně, bude vás na první straně dole červeně varovat, že je tam chyba. Když tam po skončení vaší práce žádný červený nápis nebude, můžete tisknout, podepsat a odevzdat osobně vyučujícímu českého jazyka.

Nezapomeňte na začátku vyplnit své jméno a třídu.

Studenti jsou podle zákona povinni odevzdat tento dokument vytištěný a vlastnoručně podepsaný nejpozději do 31. března 2020. Pokud neodevzdáte dokument včas nebo nikoliv v potřebné kvalitě, dle platné právní úpravy maturujete z celého Školního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce, tj. z celkového počtu 129 literárních děl. A to asi nechcete. Proto vám doporučuji vytvořit dokument a odevzdat jej vyučujícímu ČJ s dostatečným časovým předstihem a nenechávat to na poslední chvíli. Důvody, proč nebyl Seznam odevzdán včas jsou irelevantní. Žádná nemoc nebo nevolnost, lékař , dopravní komplikace a jiné věci vás neomlouvají!

Přeji vám šťastnou ruku při výběru konkrétních knih.

JC